Naši významní obchodní partneři působí v oblastech stavebních a těžebních strojů, zdvihacích a manipulačních zařízení, betonových pump a čerpadel betonu, zemědělských a lesních strojů, kolejových a drážních vozidel, konstrukcí pro montážní a sklářské linky.

Oblasti:

  • stavební a těžební technika
  • zemědělská a lesní technika
  • zdvihací a manipulační technika
  • nákladní a dopravní technika
  • sklářská a automatizační technika
  • technika pro mísení a dopravu betonových směsí